Krofey Szymon

« Powrót do listy haseł

Sz. Krofey (Krofej) (przed 1550 – ok. 1589) był duchownym luterańskim w Bytowie, tłumaczem tekstów religijnych na j. polski z elementami j. kaszubskiego, najwybitniejszą postacią w nowożytnych dziejach ziemi bytowskiej.

Urodził się w Dąbiu k. Bytowa ok. 1550 r. w rodzinie wolnego sołtysa Jerzego (Jürgena), zajmującego się hodowlą krów, od czego rodzina zaczerpnęła swe nazwisko. Według Z. Szultki dolnoniemieckie Kroff oznacza bowiem ‘starą krowę’, a E. Breza etymologię nazwiska wywodził od polskiego słowa krowa. Wielu badaczy jest przekonana, iż Krofey był Kaszubą.

Po ukończeniu szkółki miejskiej w Bytowie, a następnie łacińskiej w Słupsku, dzięki protekcji zarządcy domeny bytowskiej B. Swawego, byłego pierwszego ewangelickiego biskupa kamieńskiego (1545–1549) (→ ewangelicy), młody Krofey w 1567 r. został zapisany na uniwersytet w Wittenberdze. To tam miał możność poznania polskiego języka literackiego, studiował bowiem w latach, kiedy panowała tam atmosfera życzliwości i tolerancji dla języków słowiańskich. Licznie studiującą młodzież słowiańską objął swoją opieką C. Peucer – zięć F. Melanchtona, profesor medycyny, z pochodzenia Łużyczanin (→ Serbołużyczanie i Kaszubi).

Po zakończeniu studiów w 1569 r. Krofey wrócił do Bytowa, gdzie objął posady pisarza miejskiego i nauczyciela oraz drugiego kaznodziei, czyli diakona. Funkcję pierwszego kaznodziei zaczął pełnić dopiero od 1579 r. Wcześniej jednak odbył dodatkowe studia na królewieckiej Albertynie. Do matrykuły tej uczelni został wpisany w 1574 r. Prawdopodobnie studia podjął za sprawą ks. Barnima X (→ Gryfici), który rok wcześniej objął domenę bytowską. Z tego też powodu w tym samym 1573 r. mógł powołać Krofeya na swego kapelana dworskiego w bytowskim zamku, zaś studia Krofeya w Królewcu – wówczas prężnym protestanckim ośrodku wydawniczym, znanym także z działalności tłumacza i edytora J. Seklucjana – mogły dopomóc w skompletowaniu księgozbioru nowej książęcej kaplicy. Wiele wskazuje na to, iż Krofey nie zawarł związku małżeńskiego i zmarł bezpotomnie ok. 1589 r.

Il. 1. Rys. Wawrzyniec Samp

Praca duszpasterska z Kaszubami, którzy w owym czasie dominowali w Bytowie i jego okolicach, ponadto nie znali niemieckiego, skłoniła Krofeya do przetłumaczenia katechizmu M. Lutra i kancjonału (śpiewnika) z niemieckiego na polski (→ translacje na kaszubski). Przypuszczalnie dzięki wsparciu książąt pomorskich w 1586 r. wydał on dwie książki, z których do naszych czasów zachowała się tylko jedna w pojedynczym egzemplarzu. W 1896 r. w kancelarii parafialnej w Smołdzinie k. Słupska niemiecki etnograf F. Tetzner odnalazł kancjonał Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynszich naboznich mężów. Z niemieckiego w Slawięsky ięzik wilozone przes Szymana Krofea sługe słowa Bozego w Bytowie. Drukowano w Gdainsku przes Jacuba Rhode. Roku Panskiego 1586. W 1926 r. zakupiła go do swoich zbiorów biblioteka uniwersytecka w Gryfii (Greifswaldzie), gdzie znajduje się do dziś. W 1958 r. staraniem językoznawcy R. Olescha wydano fototypiczny reprint w wydawnictwie Böhlau Verlag Köln-Gratz. Druga z książek nosiła tytuł Maly Catechismus… Zachowała się jedynie jego przerobiona edycja pt. Cwiczenia Katechismowe, przez Pytania y Odpowiedźi, według Przetłumaczenia Szymona Krofejá, Na Ządánie wielu poboźnych serc do Druku podane Roku pańskiego 1758. Widniejący w tytule j. ‘slawięsky’, należy rozumieć jako słowiański, czyli kaszubski, a nie słowiński, gdyż nazwa Słowińcy została wymyślona przez badaczy XIX-wiecznych. W rzeczywistości język Krofeyowego kancjonału jest j. polskim z domieszką słów kaszubskich.

Sz. Krofey został upamiętniony stosunkowo późno. Jego imieniem nazwano po II wojnie światowej ulice w GdyniWejherowie. W Bytowie znajduje się Plac Krofeya, a na ścianie cerkwi bizantyjsko-ukraińskiej pw. św. Jerzego (→ Ukraińcy na Kaszubach), w roku II Kongresu Kaszubskiego (→ kongresy kaszubskie), Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie ufundowało w 1992 r. tablicę poświęconą jego pamięci. Obecna cerkiew jest dawną kaplicą ewangelicką, w której do połowy XIX w. głoszono kazania w j. polskim i kaszubskim. W 2009 r. Urząd Miasta w Bytowie wyemitował monety zastępcze o nazwie Krofey, w nominałach 3 i 4 z mosiądzu oraz 40 ze srebra. Z kolei Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” corocznie od pocz. XXI w. organizuje Konkurs im. Szymona Krofeya na najlepsze prace naukowe dotyczące obszaru pow. bytowskiego.

TR

Il. 2. Strona tytułowa Duchownych pieśni z 1586 r.

Bibliografia:

  • Breza E., Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, t. I, Gdańsk 2000.
  • Szultka Z., Uzupełnienia do biogramu pastora Szymona Krofeja i jego familiantów na wolnym sołectwie w Dąbiu, „Acta Cassubiana”, 2005, t. VII, s. 138–144.
  • Szultka Z., Pastor Szymon Krofej i jego familianci na wolnym sołectwie w Dąbiu, w: Studia archiwalne – historyczne – politologiczne, pod red. A. Czubińskiego i J. Macholaka, Szczecin 2004, s. 99–116.
  • Gierszewski S., Krofey Szymon (XVI w.), w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. tegoż, t. II, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1994, s. 510–511.
  • Historia Bytowa, pod red. Z. Szultki, Bytów 1998.

Ikonografia:

  1. Źródło: Instytut Kaszubski
  2. Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Krofey#/media/Plik:Duchowne_piesnie_Szymona_Krofea_1586.png

« Powrót do listy haseł