WiMBP w Gdańsku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku jest główną publiczną książnicą województwa pomorskiego i największą instytucją kultury w Gdańsku. Finansowana jest przez samorząd województwa pomorskiego oraz miasto Gdańsk. Jej siedziba znajduje się w budynku przy Targu Rakowym 5/6 w Gdańsku.

Początki biblioteki sięgają kwietnia 1945 r., kiedy do Gdańska powrócił Marian Pelczar, przedwojenny Sekretarz Generalny Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Wolnym Mieście Gdańsku. Został on wówczas dyrektorem Biblioteki Miejskiej. W 1955 r. nastąpiła restrukturyzacja gdańskiego bibliotekarstwa, w wyniku której powstały Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk. Dwadzieścia lat później tę pierwszą przemianowano na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, zaś w 1994 r. jej patronem został Joseph Conrad-Korzeniowski. W 2003 r. nastąpiła powtórna zmiana nazwy – na Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną (w skrócie: WiMBP).

Do głównych zadań placówki należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów w 30 filiach (wg stanu na 2022 r.). Są wśród nich biblioteki nowoczesne, jak Biblioteka Manhattan, duże filie dzielnicowe – Biblioteka Oliwska, Biblioteka Pilotów, Biblioteka Chełm, Biblioteka Ratuszowa, Biblioteka Żabianka, oraz małe, kameralne, np. Biblioteka pod Żółwiem, Biblioteka Lawendowa czy Filia Gdańska. Ponadto instytucja sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Prowadzi również działalność edukacyjną, kulturalną i wydawniczą, nie zapominając przy tym o regionalizmie pomorskim. Oprócz typowych filii bibliotecznych w WiMBP funkcjonują powołany we współpracy z ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie American Corner oraz promujący wiedzę o Chinach Gabinet Szanghajski, a także działy: Promocji, Marketingu i Public Relations, Instrukcyjno-Szkoleniowy, Regionalny, Opracowania Zbiorów, Gromadzenia, Organizacji Sieci Miejskiej, Informatyczny, Spraw Pracowniczych, Finansowo-Księgowy i Administracji.

Dużym powodzeniem cieszy się współtworzona z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku Bałtycka Biblioteka Cyfrowa.

Każdy czytelnik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku jest posiadaczem Metropolitarnej Karty do Kultury. Umożliwia ona dostęp do zbiorów oraz daje zniżki przy korzystaniu z oferty partnerów karty, m.in. lokalnych instytucji kultury (muzeów, teatrów, galerii sztuk), księgarni, kawiarni i kin.