Odwet na historii, czyli powojenne migracje przygraniczne