Wëpòmòżë nama

Chcesz pòmòc terô?

Òbaczë, jak to zrobic.

Mòżesz dopòmòc w najim dzejanim robiącë przeléw na naji bankòwi rechùnk abò wëzwëskac do tegò dzél „Dôj darowiznã”.

Przeléw na kònto

Krajowi przeléw

Santander Bank Polska SA
96 1090 1098 0000 0000 0903 5046

Titel przelewù: „Darowizna na rzecz kaszubopedia.pl”

Przeléw zeza grańcë

Santander Bank Polska SA
PL62 1090 1098 0000 0001 3128 0393

Kòd SWIFT: WBKPPLPP

Titel przelewù: „Darowizna na rzecz kaszubopedia.pl”

Dôj darowiznã

Wëbierzë sëmã