Tomasz Rembalski

Tomasz Rembalski, dr nauk humanistycznych, ur. w 1971 r. w Bytowie, historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się badaniem dziejów wsi kaszubsko-pomorskiej do początków XX w., a w szczególności stosunkami społeczno-gospodarczymi, dziejami szlachty kaszubskiej, osadnictwem, lokalnym Kościołem katolickim, ruchem naturalnym, genealogią oraz edytorstwem źródeł historycznych.

Studia historyczne rozpoczął w 1993 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, a ukończył na Uniwersytecie Gdańskim w 1998 r. W tym samym roku podjął pracę w Muzeum Miasta Gdyni, gdzie pracował do 2015 r., ostatnio na stanowisku starszego kustosza w Dziale Historycznym. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 2004 r., a cztery lata później został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii UG. Od 2016 r. był kierownikiem Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich, do jej likwidacji w 2019 r. w wyniku reformy szkolnictwa wyższego.

W 2005 r. został członkiem Instytutu Kaszubskiego, gdzie przez trzy kadencje (2012–2021) pełnił funkcję sekretarza Zarządu. W 2015 r. został członkiem Komisji Kaszubskiej przy Stacji Naukowej PAU w Gdańsku. Z ramienia Instytutu Kaszubskiego od 2018 r. jest członkiem Rady Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W latach 2016–2020 należał również do Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Do wybuchu pandemii w 2020 r. przez kilka lat, z wielką przyjemnością, był wykładowcą Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla gdyńskich seniorów przy Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni.

W swoim dorobku naukowym posiada 8 monografii naukowych, w tym 5 napisanych samodzielnie oraz 100 artykułów naukowych. Jest również autorem ponad 160 publikacji o charakterze popularnonaukowym, publicystycznym i wystawienniczym
.
Za badania nad dziejami gdyńskich Kaszubów w 2012 r. otrzymał Medal „Srebrna Tabakiera Abrahama”, przyznawany przez Oddział Gdyński ZKP. Rada Rodzin Trzebiatowskich w 2018 r. przyznała mu Medal Księcia Bogusława X za badania i publikacje genealogiczne. W 2019 r. otrzymał Nagrodę Rektora UG indywidualną III stopnia za pracę 625 lat parafii św. Mikołaja w Niezabyszewie.

Z Niezabyszewem k. Bytowa związany rodzinnie od kilku pokoleń, lecz od prawie ćwierć wieku mieszka w Trójmieście – obecnie w Gdyni wraz z żoną Wioletą i dwójką dzieci, Magdaleną i Julianem.

Tomasz Rembalski