Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – prof. UG, germanistka, literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem, adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza, prezes Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku.

Studia filologii germańskiej (i kulturoznawstwa) na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Leipzig i Uniwersytecie Gdańskim, doktoranckie na UG i Ruhr-Universität Bochum (Ost-West-Promotionskolleg, temat: Migrationen. Menschen und Ideen unterwegs im Europa der Moderne). 2008 obrona pracy doktorskiej na temat: Etos pruski i kultura pamięci. Literatura wspomnieniowa szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945 r. (opublikowana jako Pamięć dla przyszłości. Literatura wspomnieniowa szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945 r., Wrocław: Atut 2009, w serii Zrozumieć Niemcy, red. Edward Białek i Leszek Żyliński). Praca habilitacyjna: Jüdische Gedächtnistopographien im Grenzraum. Autobiographik nach 1945 von Autoren jüdischer Herkunft aus dem Pommernland (Pommerellen und Hinterpommern). Gdańsk 2019.

Zainteresowania naukowe:

  • literatura polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego (Kaszub i Pomorza, szczególnie Gdańska)
  • autobiografika szlachty niemieckiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich
  • autobiografika autorów pochodzenia żydowskiego dotycząca polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, szczególnie PomorzaGdańska
  • gdańskie i pomorskie tożsamości i pamięci (w tym postpamięć); tekst literacki jako medium i reprezentacja pamięci.

Jest współautorką i/lub współredaktorką przewodników historyczno-literackich: Śladami żydowskimi po Kaszubach. Przewodnik / Jüdische Spuren in der Kaschubei. Reisehandbuch, München 2010, wspólnie z Christianem Pletzingiem oraz Kaszubski wanożnik po Gdańsku. Znaki i miejsca w przestrzeni kulturowej Miasta (współautorstwo z Bogumiłą Cirocką i Cezarym Obracht-Prondzyńskim), Gdańsk 2019. Pod redakcją MBS ukazały się m.in. Bild – Reflexion – Dialog. Interkulturelle Perspektiven in der Literatur und im Theater, „Studia Germanica Gedanensia“, Bd. 31, Gdańsk 2014, wspólnie z Elizą Szymańską i Anastasią Telaak oraz, Günter Grass – Odpominania. W 90. rocznicę urodzin / Entinnerungen. Zum 90. Geburtstagsjubiläum, Gdańsk 2017.

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk