Michał Hinc

Michał Hinc (ur. 1986 r. w Pucku) – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Autor książek naukowych Tadeusz Staniewski (1886-1878). Dyrektor Gimnazjum i Liceum w Wejherowie oraz Próba rewolucji rolnej w powiecie wejherowskim i puckim w latach 1945-1956. Współautor monografii Chwaszczyno. Dzieje wsi i parafii do 1989 roku oraz książek popularnonaukowych: Historia Kaszubów na jeden wieczór oraz Dzieje Wejherowa na jeden dzień. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych na łamach takich periodyków jak: „Acta Cassubiana”, „Teki Gdańskie”, „Zapiski Puckie”, „Wejherowski Rocznik Kulturalny”, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, „Zeszyty Gminy Puck”; uczestnik kilkunastu konferencji naukowych, autor kilku wystaw czasowych, współautor wystawy stałej w Książnicy Profesora Gerarda Labudy w Wejherowie.

Michał Hinc