Magdalena Lemańczyk

Dr Magdalena Lemańczyk (ur. 1980) – socjolożka, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Absolwentka kierunku socjologia w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego (2006). Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013). Redaktorka wykonawcza czasopisma naukowego International Sociological Association-Research Committee 25 „Language, Discourse & Society”. Członkini zespołów redakcyjnych czasopism naukowych: „Rocznik Polsko-Niemiecki” oraz SOCIETY REGISTER.

Członkini International Sociological Association (ISA), ISA Research Committee Language & Society (RC25), Deutsche Gesellschaft für Soziologie – Sektion Migration und ethnische Minderheiten, w latach 2014-2019 członkini Zarządu Sekcji Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Członkini Rady Naukowej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Opolu. Pełni funkcję sekretarza organizacyjnego Komitetu Socjologii PAN (lata 2020-2023). Od 2016 roku członkini Instytutu Kaszubskiego.

Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę najnowszych stosunków polsko-niemieckich, sytuacji imigrantów i imigrantek w Niemczech i w Polsce, mniejszości niemieckiej w Polsce po 1989 r., kwestii dwu- i wielojęzyczności oraz jakościowych metod i technik badań socjologicznych.

Magdalena Lemańczyk