Magdalena Izabella Sacha

Magdalena Izabella Sacha, dr, absolwentka studiów licencjackich w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych (2000), studiów magisterskich filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (1998), od 2005 r. adiunkt w Instytucie Badań nad Kulturą w Uniwersytecie Gdańskim. W l. 1998-2000 wolontariuszka w Miejscu Pamięci Buchenwald oraz stypendystka Fundacji Klasyki Weimarskiej i Deutscher Akademischer Ausstauschdienst w Uniwersytecie w Marburgu. W l. 2001-2009 prowadziła Muzeum Regionalne w Krokowej – polsko-niemiecką filię Muzeum Prus Zachodnich w Münster. Absolwentka podyplomowych studiów muzealniczych Exhibiting Contemporary History w Uniwersytecie w Jenie (2020). Zainteresowania dydaktyczne i badawcze: pamięć kulturowa, kultura regionalna, muzealnictwo i sztuka wystawiennicza.

Ostatnie publikacje: “Kresy”: the former Eastern borderland of Poland. Lost in history but still alive in the virtual exhibition? In: Revolúcia: nežná x digitálna: digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po: zborník z konferencie / Barta Peter, Gaburová Jasna (Hg.), 2019, Bratislava, s. 92-96; Visible, unrecognisable – recognisable, silenced? Representations of Evangelism in Permanent Museum Exhibits in Masuria, „Studia Religiologica – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2020, vol. 53, nr 4.

2012: Medal Komisji Edukacji Narodowej za działalność dydaktyczną. 2022: Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego II stopnia za trzytomową dwujęzyczną monografię: Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku. Działalność Louise von Krockow / Frauenbildung im Westpreußen am Anfang des 19. Jahrhunderts. Louise von Krockow und ihr pädagogisches Werk, Gdańsk 2021.

Członkini Fundacji Kulturowej Borussia (Olsztyn); Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Macierzy Ziemi Cieszyńskiej; Oddziału Północnego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury; ICOM (International Council of Museums); od 2022: członkini Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung oraz prezes trójmiejskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Magdalena Izabella Sacha