Justyna Pomierska

Justyna Pomierska – adiunkt w Zakładzie Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, od 2015 jest członkiem Zarządu Instytutu Kaszubskiego (od 2021 r. pełni funkcję sekretarza) i Komisji Kaszubskiej przy Stacji Naukowej PAU w Gdańsku. Należy Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Członek redakcji czasopism naukowych „Acta Cassubiana” i „Język – szkoła – religia”. Została powołana do Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (2020-2024).

Z zamiłowania uczy jak uczyć (się); kiedyś nauczycielka języka polskiego w wejherowskiej szkole, dziś dydaktyk języka polskiego i kaszubskiego. Zważywszy na to, że kwestia nauczania języka kaszubskiego jest in statu nascendi jak i literacka kaszubszczyzna, w tej dziedzinie działa i publikuje; od 2011 r. kierownik studiów podyplomowych Nauczanie języka kaszubskiego, współtwórczyni kierunku etnofilologia kaszubska (studia I st. na Wydziale Filologicznym UG), obecnie przewodnicząca Rady programowej tego kierunku. Od dekady przygotowuje teksty na Dyktando kaszubskie, od 2015 r. jest współorganizatorem konferencji naukowo-dydaktycznych dla nauczycieli języka kaszubskiego na UG, od 2016 r. koordynuje interdyscyplinarny wykład kaszubologiczny na Wydziale Filologicznym UG, współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną w zespole mniejszości językowych.

Prowadziła badania naukowe związane z paremiologią kaszubską i zachodniosłowiańską. Na podstawie dysertacji doktorskiej napisanej pod kier. Jerzego Sampa powstała książka Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii (Instytut Kaszubski 2013), w której skład wchodzi studium o dziejach kaszubskiego przysłowia od poł. XIX w. do połowy XX w. i Księga przysłów kaszubskich, tj. słownik ok. 12 tys. przysłów. Jest współautorem słowników porównawczych (paremiograficznego i frazeologicznego) w sześciu językach: czeskim, słowackim, polskim, kaszubskim, dolno- i górnołużyckim wydanych w Ostrawie (2010, 2016) i zbioru kaszubsko-polskiego Przësłowie samò sã rodzy w głowie. Kaszubskie przysłowia z polskimi odpowiednikami (Oficyna Czec 2002, 2010).

We współautorstwie wydała dwie monografie w dwujęzycznej serii wydawniczej Instytutu Kaszubskiego i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Vademecum: Język kaszubski/ Jãzëk kaszëbsczi (z J. Trederem i D. Paździerskim, 2015) i Kaszubi w III RP/ Kaszëbi w III RP (z Ł. Grzędzickim i C. Obracht-Prondzyńskim, 2019). Była członkiem interdyscyplinarnego zespołu badawczego Instytutu Kaszubskiego, który przygotował i wydał encyklopedię wiedzy o Kaszubach pt. Gniazdo gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury (2020, grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński) – tu opracowała trzy tuziny haseł dotyczących języka kaszubskiego i edukacji.

Wejherowianka, mężatka, matka trójki dzieci.

Justyna Pomierska