Dariusz Majkowski

Dariusz Majkowski – pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Pomerania”, doktor nauk humanistycznych, członek Rady Języka Kaszubskiego. W latach 2004-2005 redaktor naczelny pisma „Zwónk kaszëbsczi”, 2010-2011 redaktor naczelny tygodnika „Gazeta Kościerska”, 2012-2016 redaktor naczelny miesięcznika „Pomerania”, od 2006 do dzisiaj redaktor prowadzący pismo literackie „Stegna”. Pracował jako dziennikarz również w Radio Kaszëbë, prowadził programy w TVG i Twojej Telewizji Morskiej.

Jest autorem lub współautorem książek: „Tatczëzna. W miono Bòsczi nôrodni wzénik”, „Magnificat Kaszubów w Ziemi Świętej”, „Stôri Testament w òbrôzkach. Bibliô dlô dzecy” „Werónka w przedszkòlu”, „Werónka nad mòrzã”, „Werónka chce zwierzątkò”, „Med Slovani / Among the Slavs”, „Nowi Testament w òbrôzkach. Bibliô dlô dzecy”, „Przigòdë Remùsa. Na Pùstkòwiu”, „Ùcz sã jãzëka z kaszëbsczima nótama”, „Pòd òkã Jastrë”. Opublikował również ok. 150 artykułów publicystycznych, wywiadów i recenzji. Jego opowiadania wielokrotnie nagradzano podczas Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona. Tłumaczył na język kaszubski kilkanaście książek, wiele artykułów naukowych i utworów literackich. Prowadzi wykłady z języka kaszubskiego oraz regionalizmu kaszubskiego na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Otrzymał stypendium dla dziennikarzy im. Izabeli Trojanowskiej oraz stypendium twórcze z zakresu upowszechniania kultury przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dariusz Majkowski