Bogusław Breza

Dr Bogusław Breza ur. w 1962 r. w Kaliskach pod Kościerzyną, absolwent historii (1986 r.) i prawa (1989 r.) Uniwersytetu Gdańskiego. W 1992 r. ukończył aplikację sądową, zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1986 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W tej instytucji przeszedł wszystkie stopnie awansu od asystenta do kustosza. Od 1991 r. do 2007 r. był jej dyrektorem. Nadzorował generalny remont i adaptację jej prestiżowej siedziby, tzw. Pałacu Przebendowskich w Wejherowie. Autor ogólnej koncepcji uporządkowania jej zbiorów, polityki wydawniczej, popularyzatorskiej i oświatowej. Współorganizator kilkunastu konferencji naukowych i popularno-naukowych. Współinicjator i organizator trwających do dzisiaj muzealnych imprez cyklicznych, jak koncertów „Muzyka w Pałacu”, literackiego konkursu im. J. Drzeżdżona, cyklu wydawniczego „Biblioteka Kaszubska”. W czasie pracy w wejherowskim Muzeum był członkiem rad naukowych oraz programowych kilku instytucji kultury, w tym Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim i Wejherowskiego Centrum Kultury. W 2013 r. został radcą prawnym i wykonuje ten zawód w ramach własnej Kancelarii w Redzie.

Jest członkiem Instytutu Kaszubskiego i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w którym od kilkudziesięciu lat wchodzi do władz naczelnych, a latach 2011-2016 był prezesem oddziału w Redzie.

Jego zainteresowania naukowe i popularyzatorskie koncentrują się wokół szeroko pojętej historii oraz kultury Kaszub i Pomorza. Jest autorem kilkuset artykułów na ten temat, biogramów wybitnych postaci tego regionu, współautorem kilkunastu monografii historycznych kaszubskich miejscowości, redaktorem „Dziejów gminy Wejherowo”, „Dziejów gminy Rzeczenica” oraz materiałów pokonferencyjnych „Strajki szkolne na Kaszubach w l. 1906-1907”. Stale współpracował z kilkoma lokalnymi czasopismami, obecnie z „Pomeranią”, na łamach której ukazują się jego omówienia książek o tematyce kaszubsko-pomorskiej. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora historii, broniąc pracy „Historia Miasta i Gminy Wejherowo w okresie międzywojennym”.

Żonaty z Renatą z d. Ożańską, lekarzem stomatologiem, z którą ma dwoje dorosłych dzieci, Leszka (absolwent ekonomii UG) i Sławinę (absolwentka filologii angielskiej i prawa na UG).

Bogusław Breza