Anna Kwaśniewska

Anna Kwaśniewska, etnolog, historyk kultury, pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Antropologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka m.in. monografii Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX wieku. Ludzie, instytucje osiągnięcia badawcze (Gdańsk 2009). Współautorka i redaktorka prac zbiorowych w tym Jem jô rëbok….Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność (Wieżyca 2014). Uczestniczyła jako kierownik i wykonawca w wielu projektach badawczych w tym w projekcie Kulturowe wymiary chorób rzadkich na podstawie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii (kier. dr hab. Małgorzata Rajtar). W latach 2013-2017 kierowała projektem realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Autorka kilkudziesięciu artykułów, scenariuszy i katalogów wystaw muzealnych. Zainteresowania badawcze: etnologia/antropologia Kaszub i Pomorza, niematerialne dziedzictwo kulturowe, przemiany społeczne i dziedzictwo kulturowe Ziem Zachodnich i Północnych, historia badań etnologicznych na Pomorzu.

Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Instytutu Kaszubskiego, Komisji Kaszubskiej PAU. Odznaczona m.in. złotą odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i złotą odznaką „Za opiekę nad Zabytkami”, nagrodą rektora UG, medalem Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, wyróżnieniem za osiągniecia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim .

Anna Kwaśniewska