Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz – dr nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i antropolożka kulturowa. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Antropologii. Współpracuje z Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą UG. Członkini Instytutu Kaszubskiego, wiceprezeska Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego (od 2021 r.).

Autorka książki Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza (seria: Dissertationes Laudatissimae Universitas Gedanensis, Gdańsk 2019; Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą w zakresie nauk humanistycznych i społecznych). Publikowała m.in. w „Kontekstach”, „Slavii Meridionalis”, „Ruchu Literackim” oraz tomach zbiorowych. Jako redaktorka współpracuje z czasopismami naukowymi „Karto-Teka Gdańska” oraz „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”.

Zainteresowania badawcze: etnologia Kaszub, antropologia religii i zwrot postsekularny, antropologia lokomocji, strategie kształtowania tożsamości kulturowej, związki antropologii z literaturą.

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz